Gà chọi cần bán gà chọi giống, gà chọi con, tại Hà Nội 2013

Gà chọi cần bán gà chọi con tại Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 2013:

Hiện tại, gia đình tôi đang có 2 đàn gà chọi con mới nở (ngày 20/04/2013), một đàn được 8 con, và 1 đàn được 13 con. Quý khách muốn mua vui lòng xem qua video này hoặc tại website chính thức: http://gachoi.nhe.vn

VIDEO THỰC TẾ 2 ĐÀN GÀ CHỌI NÀY:

Một số hình ảnh về 2 đàn gà chọi cần bán bên dưới:

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 1

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 2

 

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 3

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 4

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 5 Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 6 Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 7 Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 8

Gà chọi, Bán gà chọi con giống tại Hà nội 2013 - Ảnh 9

 Ảnh và video thực tế đàn gà chọi của gia đình chụp ngày 21-4-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>